COREFLECT


helkur helkur helkur helkur helkur

Kuidas helkur toimib?

mida näeb autojuht

Nõuetekohasel helkuril peab olema piisavalt peegeldavat pinda.
CE standardi EN 13356 kohaselt on miinimumnõue peegelduvale valgusele 400 CIL (valgustugevuse koefitsient), mida ületavad
kõik Coreflect helkurid. Meie oleme seadnud oma helkurite alampiiriks 800 CIL.

CE standarditele vastav kvaliteet

helkurite kvaliteet

corelflectlogo